KTM (85)

Honda (21)

GasGas (17)

Husqvarna (60)

Yamaha (25)

Kawasaki (4)